Vilka specialtecken kan jag använda i min fotobok

Vi kan för närvarande endast trycka följande tecken och bokstäver:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ • ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Œ œ Š š Ÿ Ž ž ƒ ˆ˜ ; •– — ‘ ’ ‚“ ” „ † ‡ • … ‰ ‹ › € ™

Tyvärr kan vi inte trycka vissa av de nämnda tecken eller bokstäver i särskilda typsnitt:
KID PRINT : € Ž ž
Times New Roman: € Ž ž Ego LT: € ™ ƒ † ‡ ‰ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¢ ª µ º ÷ þ
AlterEgo BB: ª « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ • ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ‰ ‹ › ¦ § ¨ •– — † ‡ • ð
Happy Day Pro: %
Coquette: ²

Om du vill använda en av dessa tecken eller bokstäver, var vänlig välj ett annat typsnitt.
 
Grekiskt alfabet

Om du vill skriva ut grekiska tecken, tänk på att de kanske inte skrivs ut med det typsnitt du skulle ha valt och / eller att de kanske inte skrivs ut alls.

Även om vår senaste Editor-programvara stöder några av de grekiska tecknen, finns det saker att tänka på:
• de flesta teckensnitt stöder inte dessa tecken och vissa teckensnitt stöder bara vissa bokstäver
• om teckensnittet inte stöder dessa tecken kommer systemet att använda ett teckensnitt (så kallat reservteckensnitt) som stöder dem och det kommer förmodligen att se annorlunda ut än det teckensnitt du kanske har valt

I vissa fall kan de enskilda bokstäverna se olika ut inom ett ord (det kan också hända när du vill blanda de grekiska och de latinska tecknen).

När du skriver in texten kommer bokstäverna att visas på skärmen på din skapelse, så att du kan se hur den kommer att skrivas ut och du kommer att ha möjlighet att justera texten inom redigerarens gränser.

Observera: Vår äldre skapelsestudio (där du skapar enkla produkter eller några av böckerna, till exempel: Little Moments Photo Book, Personlig övningsbok, Circle Window Cutout Book, A4 Year Photo Books, My First Baby Photo Board Book, A4 Hexagon Photo Book) stöder inte grekiska tecken.
 
 
 
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
# [MEJLA OSS](/hc/sv/requests/new) Vårt vänliga supportteam är tillgängligt för att hjälpa dig med dina frågor!
# [CHATTA MED OSS](#) Öppettider
Mån 12 - 17
Tisdag - Fre kl 09 - 17
Lör - Sön Stängd
# PHOTOBOX KUNDSERVICE Hittade du inte vad du sökte efter? Vi hjälper dig gärna via chatt eller e-mail.