Brug af specialtegn og symboler i fotoprodukter

IFor øjeblikket kan vi bare trykke tekst med bogstaver og tegn fra det latinske alfabet i vores fotobøger (dog med få undtagelser). 

Følgende tegn og bogstaver kan trykkes:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Œ œ Š š Ÿ Ž ž ƒˆ˜;·– —‘ ’ ‚“ ” „ † ‡ • …‰ ‹ › € ™

Græsk alfabet

Hvis du ønsker at udskrive græske tegn, skal du være opmærksom på, at de muligvis ikke bliver udskrevet i den skrifttype, du ville have valgt, og / eller at de måske slet ikke bliver udskrevet.

Selvom vores nyeste Editor-software understøtter nogle af de græske tegn, er der ting, der skal overvejes:
• de fleste skrifttyper understøtter ikke disse tegn, og nogle skrifttyper understøtter kun bestemte bogstaver
• hvis skrifttypen ikke understøtter disse tegn, bruger systemet en skrifttype (kendt som en tilbagefaldsskrifttype), der understøtter dem, og den vil sandsynligvis se anderledes ud end den skrifttype, du måske har valgt

I nogle tilfælde kan de enkelte bogstaver vises forskelligt inden for et ord (det kan også ske, når du vil blande de græske og de latinske tegn).

Når du skriver teksten, vil skrifttypen på bogstaverne være synlig på skærmen på din oprettelse, så du vil være i stand til at se, hvordan den bliver udskrevet, og du vil have mulighed for at justere teksten inden for editorens grænser.

Bemærk: Vores ældre kreations studie (hvor du opretter enkle produkter eller nogle af bøgerne, som f.eks.: Fotobog med små og store 'øjeblikke, Personlig træningsbog, Fotobog cirkel, Min første fotobog, Fotobog Hexagon) understøtter ikke græske tegn.

1 ud af 1 fandt dette nyttigt
# [EMAIL OS](/hc/da/requests/new) Vores kundeservice er klar til at hjælp dig med alle dine spørgsmål! # [CHAT MED OS](#) Åbningstider
Mandag 12-17
Tirsdag - Fredag 9 - 17
# PHOTOBOX KUNDESERVICE Fandt du ikke hvad du søgte efter? Vi hjælper dig gerne via live chat eller e -mail!